Ajuntament de Reus
logotip del Teatre Bartrina logotip del Teatre Bartrina
Imatge de un actor actuant sobre el escenari

FÒRUM DE L’ESPECTADOR

Fòrum de l'espectador

El fòrum de l'espectador és un espai de trobada entre el públic i els actors o creadors teatrals que han participat en l'obra. L'art i la psicologia, amb mètodes i objectius diferents, tracten un mateix objecte: les accions humanes amb els conflictes que li són inherents. La interpretació teatral té aquest poder d'abastar la realitat personal sobre la seva riquesa i complexitat.

La comissió de cultura del COPC i el Teatre Bartrina, amb l'acord de les respectives companyies, escull les obres en què, després de la funció, es farà un col·loqui, entre el públic i els artistes, moderat per Jaume Descarrega. Les emocions i les raons que l'obra ha evocat són el punt de partida d'una conversa amb múltiples veus que enriqueix l'experiència teatral.

comission